Monthly Archives: December 2016

Latest Posts

‘เริม’ เรื้อรัง

โรคเริม เกิดจากเชื้อไวรัส HSV (Herpes Simplex Virus) เป็นไวรัสที่แฝงตัวตามเส้นประสาท ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวด แสบร้อน เวลาที่ตุ่มผุดออกมา จะทำให้เกิดโรคทั้งที่ผิวหนังและเยื่อบุ สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ การจูบ การสัมผัส การรับประทานอาหารร่วมกัน รวมไปถึงการใช้สิ่งของ เช่น ผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดตัว ร่วมกันด้วย